ujo, ujčiná

ujo, ujčiná

ujo, ujčiná 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ujo, ujčiná

príbuzenské termíny pre matkinho brata a jeho ženu, paralelné k pomenovaniu strýko, stryná. Rozlišuje sa nimi otcovská a materinská línia príbuzenstva. Názov ujčiná, odvodený od uja, čoraz častejšie nahradzuje nediferencujúci termín teta, pôvodne určený pre otcovu, matkinu sestru. Miestami sa pomenovanie ujo používa takisto pre otcovho brata a odtiaľ sa šíri aj ako pomenovanie pre manželov tiet. Tento termín má tendenciu stať sa všeobecne nediferencovaným pre označenie starších mužov z príbuzenstva i cudzích. V rodine s patriarchálnymi tradíciami sa na Slovensku povinnosti otcovho brata (strýka) voči bratovým deťom a jeho žene a matkinho brata (uja) voči sestre a jej deťom, rozlišovali podľa konkrétnej situácie. Keď prevzal hospodárstvo po otcovi brat, prebral s nimi i povinnosti voči sestre a jej deťom zakotvené v obyčajovom práve.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 32-49.

Preskočiť na obsah