strýko, stryná

strýko, stryná

strýko, stryná 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

strýko, stryná

príbuzenské termíny pre otcovho brata a jeho ženu, paralelné k termínom ujo, ujčiná. Označuje sa nimi otcovská línia príbuzenstva, podobne ako názvy strýčny brat, strýčna sestra pre bratrancov, sesternice. Rovnakým názvom strýko sa oslovuje tak otcov, matkin brat, ako aj muž otcovej, matkinej sestry najmä na južnom Záhorí, zrejme pod vplyvom ich používania v českých krajinách. V kontaktnej zóne s maďarským etnikom sú miesto nich bežné názvy báťa, báči, ánďa, andika, néni a varianty. Vo veľkej rodine starý otec, po ňom strýko preberali zodpovednosť za výchovu dospievajúcich synovcov, neterí (a za ich matku, pokiaľ jej nevydali výbavu, veno a neodišla z rodiny), za spravovanie ich dedičstva po nebohom otcovi a neskôr i za vydelenie z rodiny a majetku. V prípade bezdetnosti strýka vzťah medzi strýkom a synovcom (neterou) často dával prirodzený podklad pre adopciu či osvojenie.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.

Preskočiť na obsah