• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

truhla na šaty

truhla na šaty

truhla na šaty 800 633 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

truhla na šaty

druh odkladacieho nábytku na uloženie odevu a textilu. Z hľadiska konštrukcie možno truhly na šaty rozdeliť na dve skupiny. Starším druhom sú truhly z tvrdého dreva (škriňa, súsek) stĺpikovej konštrukcie, so stenami zhotovenými šindľovou technikou, s plochým alebo sedlovým vrchnákom, zdobené rytým geometrickým ornamentom. Vyskytovali sa najmä na severozápadnom Slovensku. Mladším druhom sú truhly z mäkkého dreva, z navzájom čapovaných dosiek, s plochým vrchnákom, zdobené prevažne maľbou. Maľba bola často doplnená datovaním, zvyčajne rokom sobáša. Vyskytovali sa na celom území Slovenska. Spoločným znakom oboch druhov truhiel bol vo vnútri malý priečinok s vrchnákom na bočnej stene, ktorý slúžil na úschovu peňazí, písomností a rôznych drobností. Truhlu na šaty dostávala dievka pri vydaji. V nej bola uložená jej výbava. V novej domácnosti tvorila súčasť zariadenia izby. Na prelome 19. a 20. storočia sa objavili truhly, ktoré mali v spodnej časti širokú zásuvku. Tvorili prechodný článok medzi truhlou na šaty a bielizníkom.

Truhla na šaty, Medzev, okr. Košice-vidiek. 1967. Foto: Viera Valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Truhla na šaty, Medzev, okr. Košice-vidiek. 1967. Foto: Viera Valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorMojmír Benža

Literatúra

Zuskinová, I.: Truhly na odev a textil v Liptove. In: Národopisné aktuality, roč. 21, 1984, 227-234.