bielizník

bielizník

bielizník 800 659 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bielizník

(šuplótkasňa, kasta)
druh odkladacieho nábytku slúžiaci na úschovu odevu a bielizne. Bielizník tvorili tri až štyri široké a hlboké zásuvky uložené nad sebou. Len zriedkavo bol výrazne zdobený. Je najmladším druhom odkladacieho nábytku. Svojou konštrukciou a funkciou nadviazal na mestskú komodu. Do tradičného interiéru prenikol na prelome 19. a 20. storočia, keď začal nahrádzať truhlu na šaty. Bielizník tvoril najmä vybavenie parádnej izby. Jeho vrchná doska slúžila na uloženie sošiek svätých, svietnikov, ale aj pamiatkových predmetov. Nahradil tak kultový kút v dome, ktorý zanikol v súvise so zrušením pece s ohniskom v izbe a premiestnením stola do stredu izby.

Bielizník, Rybník, okr. Levice, 1963. Foto: J. Kleinová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Bielizník, Rybník, okr. Levice, 1963. Foto: J. Kleinová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorMojmír Benža

Literatúra

---