švagor, švagriná

švagor, švagriná

švagor, švagriná 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

švagor, švagriná

príbuzenský termín pre príbuzných z manželstva. Patrili k nim: súrodenci manžela, manželky; manželia, manželky súrodencov; manželia, manželky súrodencov manželov; vyskytuje sa aj používanie termínov rodičmi manželov navzájom. Termíny švagor, švagriná, švagrovstvo sú všeobecne rozšírené. Používajú sa zväčša ako referenčné; pri oslovovaní sa uprednostňujú krstné mená. Ako obradné, titulujúce oslovenia sa uplatňovali ešte začiatkom 20. storočia najmä tam, kde sa ešte udržiavalo široké švagrovstvo. Možno ich zaznamenať najmä pri oslovovaní mužov, ale aj pri zdôrazňovaní príbuzenského vzťahu. Cirkev zakazovala sobáše medzi zošvagrenými. Napriek tomu sa miestami vyskytoval úzus, podľa ktorého slobodný súrodenec mal zastúpiť zomrelého v dišpenzovanom manželstve a pomôcť vdovcovi, vdove vychovávať sestrine, bratove deti.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 32-49.

Preskočiť na obsah