• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

studniarstvo

studniarstvo

studniarstvo 800 630 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

studniarstvo

špecializované stavebné remeslo, ktoré sa zaoberalo budovaním studní. Patrilo medzi vandrovné zamestnania a malo sezónny charakter. Okrem Bratislavy a Bratislavskej župy, v ktorej existovalo do 20. storočia 18 studniarskych dielní, bolo na území Slovenska veľmi málo studniarov. Podľa štatistík ich v roku 1910 bolo približne 30 a v roku 1920 už iba 10. V roku 1942 bolo na vtedajšom území Slovenska 37 studniarov. Pri budovaní studní sa okrem hĺbenia zaoberali aj obkladaním ich stien. Miesto vhodné na vykopanie studne (napríklad s dostatočne silným podzemným prameňom vody) určovali prútkari, alebo to robili sami studniari, zvyčajne tiež pomocou prútika (virgule). Kopaním studní sa často zaoberali aj muži s inou výrobnou špecializáciou (napríklad kováči), alebo si studňu vykopali svojpomocne muži z rodín žijúcich v jednej časti obce či na jednej ulici.

Bratislavskí kopáči studní na maľbe v cechovej knihe cinárov z rokov 1643
Bratislavskí kopáči studní na maľbe v cechovej knihe cinárov z rokov 1643

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193 - 206.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.