• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pastiereň

pastiereň

pastiereň 573 585 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pastiereň

(pastirňa)
príbytok pre obecného pastiera. Poskytovala sa pastierom, ktorí nemali v obci vlastný dom, alebo pochádzali z inej obce. Stála v intraviláne obce, obyčajne na obecnom pozemku, ale mimo zástavby domov. Pastiereň bola obyčajne dvojpriestorová – mala izbu pre pastiera a maštaľ, kde chovali obecného býka. V takom prípade býval pri pastierni aj ohradený priestor na pripúšťanie kráv k býkovi.

Obecná pastiereň. Šula, okr. Modrý Kameň. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1968
Obecná pastiereň. Šula, okr. Modrý Kameň. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1968

AutorMonika Vrzgulová

Literatúra

Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.