pašiové hry

pašiové hry

pašiové hry 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pašiové hry

divadelné predstavenia o ukrižovaní Ježiša Krista. Nadviazali na mystériá, ktoré sú od 16. storočia zaznamenané v Bratislave, Kežmarku a Bardejove. Boli to niekoľkodňové predstavenia hrané po latinsky a nemecky. Neskôr bola pašiová téma v repertoári jezuitských školských divadiel a začali sa hrať aj po slovensky (Trenčín). V 1. polovici 20. storočia ich hrávali ochotnícke súbory a boli blízke ľudovému divadlu. Najznámejšími sa stali predstavenia na Sihle s takmer 200 účinkujúcimi (obrazy: námestie pred chrámom, Pilátov palác, večeradlo, Getsemanská záhrada, Golgota). Po roku 1989 na Kvetnú nedeľu ich oživujú vo viacerých lokalitách.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.

Preskočiť na obsah