• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

ľudové divadlo

ľudové divadlo

ľudové divadlo 800 1090 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľudové divadlo

folklórne divadelné formy, v ktorých sa vyskytuje premena na herca (maskovaním, kostýmovaním, príbehom, textom, napr. ja som bača z Rimavskej Soboty). Postavy hry sú mimo reálneho času a priestoru, dej je fiktívny a diváci nie sú súčasťou hry.
Patria sem:
a) obradové hry – rezíduá predkresťanských obradov, ktorých podstatou bola plodonosná a ochranná mágia (výstupy maskovaných postáv predvianočného a fašiangového obdobia, ako aj zaniknuté jarné hry na kráľov a kráľovné);
b) vianočné hry – sú vývinovo mladšie, vychádzajú z kresťanskej vieronauky, ale nachádzame v nich aj významy starších magických obradov;
c) martyrologické hry – u nás hra o sv. Dorote;
d) žartovné hry – bývali súčasťou svadobných hier, fašiangových obchôdzok a zábav (pochovávanie basy), priadok i zabíjačiek.
Priestorom hier ľudového divadla boli izba, dvor, ulica, krčma, čo umožňovalo bezprostredný kontakt (najmä komických postáv) s publikom. K ľudovému prostrediu patrili aj školské a pašiové hry, vychádzajúce z literárnych predlôh. Významný vplyv malo bábkové a ochotnícke divadlo s osvetovým a národnobuditeľským zameraním.

Pochovávanie basy. Utekáč 1978.
Pochovávanie basy. Utekáč 1978.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Bogatyriov, P. G.: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.