oráč

oráč

oráč 800 535 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

oráč

(rataj)
osoba, ktorá orala pluhom alebo radlom. V stredoveku patrili oráči k služobníkom kráľovského alebo cirkevného majetku (servi aratores). Ich existenciu počas celého obdobia poddanstva dokladá historický materiál (cechy oráčov; v roku 1622 existoval cech oráčov v Levoči). Koncom 18. storočia Turčianska stolica stanovila napríklad oráčovi zorať denne na panskom tri bratislavské merice pôdy. Po zrušení poddanstva vykonával roľník túto prácu buď v rámci polofeudálneho systému zmluvných a majerských želiarov s robotnou povinnosťou až 150 dní ročne, alebo ako bíreš.

Oráč. Liptovská Teplička, okr. Poprad. Foto N. Tomanová, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.
Oráč. Liptovská Teplička, okr. Poprad. Foto N. Tomanová, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.

Preskočiť na obsah