• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

opaskárstvo

opaskárstvo

opaskárstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

opaskárstvo

remeselná výroba textilných hodvábnych, vlnených, zamatových opaskov, kovových praciek, spôn, spínadiel, gombíkov na ne a iných kovových predmetov. Predovšetkým kovospracujúce remeslo, zamerané na výrobu praciek, spôn a iných kovových ozdôb na textilné opasky. Prvý opaskársky cech na Slovensku bol založený v Banskej Bystrici (1643). V roku 1759 vznikol v Bratislave celouhorský cech opaskárov (do roku 1790 združoval opaskárov aj z iných miest). Opaskári v tomto období aj postriebrovali a pozlacovali medené a železné výrobky, mosadzné gombíky, rozličné predmety z cínu a olova, ozdoby na konské postroje, figúrky Krista a svätých, malé stolové zvončeky, kávové a polievkové lyžice, naberačky, sponky, rámy na obrazy. Od konca 18. storočia remeslo asi prestalo prosperovať, lebo v roku 1828 malo na Slovensku len 15 predstaviteľov. Po zrušení cechov v roku 1872 sa výroba opaskov stala súčasťou remenárstva, ktoré pôvodne vyrábalo opasky z kože. V 20. storočí bola výroba opaskov aj domácka a poloremeselná: roľníci, ovládajúci postup spracovania kože, ju sami spracúvali aj na opasky alebo ju dodávali remenárom. Predávali ju aj roľníkom a pastierom, ktorí si z nej opasky zhotovovali sami.

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy a spínadlá. Martin 1960.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.