• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

naivné umenie

naivné umenie

naivné umenie 800 651 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

naivné umenie

(insitné umenie)
kategória neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktorého tvorcovia vychádzajú z osobitého chápania sveta, sledujú vlastné citové obohatenie bez ohľadu na vývojové tendencie súdobých estetických kritérií a noriem. Naivné umenie ako osobitú oblasť umeleckej aktivity si začala začiatkom 20. storočia všímať vo Francúzsku umelecká avantgarda, najmä prostredníctvom jeho najvýznamnejšieho predstaviteľa colníka Rousseaua. Naivní umelci boli tiež označovaní ako laickí, sviatoční, nedeľní maliari, maliari prostého, čistého srdca i moderní primitívi. Termín insitní umelci, z latinského insitus – samorastlý, pôvodný, vrodený, neškolený, nahrádzajúci označenie naivný – sa u nás presadil v 60. rokoch zásluhou medzinárodných prehliadok Trienále insitného umenia, organizovaných Slovenskou národnou galériou v Bratislave, ktorá odvtedy systematicky buduje zbierku diel naivných umelcov a usporadúva jeho medzinárodné prehliadky. Formy analogické s naivným umením jestvovali na Slovensku aj v minulosti – napríklad maľby vývesných a streleckých štítov, jarmočných šiatrov a cirkusových atrakcií, maľba a výzdoba dedinských kostolíkov, prospektov k betlehemom. V sociálnej štruktúre insitných tvorcov sú zastúpení ľudia rozmanitého povolania, vzdelania i veku. Odlišné sú aj ich vzťahy k realite, ktoré sa pohybujú od úsilia dokumentovať reálnu skutočnosť (naivní realisti), cez voľnejšie inšpirácie vlastnou fantáziou až po prekračovanie hraníc imaginatívnej abstrakcie. Vo vzťahu k ľudovému umeniu, ktoré je v klasickej podobe charakterizované kolektívnosťou a tradicionalizmom, a k amatérskemu prejavu, ktoré sa vyznačuje úsilím vyrovnať sa profesionálnemu umeniu, možno naivné umenie chápať ako prejav čistej individuality. Umelecké kategórie ako profesionálny, insitný, ľudový sú oddelené pohyblivými hranicami a majú mnoho prechodných foriem. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov naivného umenia na Slovensku patria: Juraj Lauko (1894 – 1974), povolaním mäsiar, Ondrej Šteberl (1897 – 1977), povolaním poštový doručovateľ, Anna Ličková (1895 – 1979), žena z domácnosti, Július Považan (1926), pediater, Jozef Lackovič (1924), banský inžinier a mnohí ďalší.

M. Jonáš. Výroba klobás. 60. roky. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto T. Ševčíková
M. Jonáš. Výroba klobás. 60. roky. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto T. Ševčíková

AutorOľga Danglová

Literatúra

Tkáč, Š.: Svetové insitné umenie. Bratislava 1969.
Jeřábek, R.: Výtvarná kultura lidu. Miniterminologie. In Umění a řemesla 1979, č. 2 s. 4-7.
Matyášová, A.: Naivní malířství. Praha 1986.

  Predvoľby ochrany osobných údajov

  Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť predvoľby ochrany osobných údajov. Blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na použiteľnosť našich webových stránok a služieb, ktoré ponúkame.

  Kliknutím aktivujete / deaktivujete kód sledovania služby Google Analytics.
  Kliknutím aktivujete / deaktivujete Mapy Google.
  Kliknutím aktivujete / deaktivujete zobrazenie vložených videí.
  Na našich webových stránkach používame súbory cookie, a to najmä zo služieb tretích strán.
  Definujte svoje predvoľby ochrany osobných údajov a / alebo súhlaste s používaním súborov cookie.