amatérska tvorba

amatérska tvorba

amatérska tvorba 800 750 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

amatérska tvorba

tvorba pestovaná zo záľuby, na vlastné uspokojenie, nie ako povolanie, prevažne bez nároku na finančnú odmenu. Venujú sa jej amatéri – neškolení jednotlivci, samoukovia s istými vrodenými schopnosťami kreativity. Osobitejšia časť amatérskej tvorby sa vydáva za naivné umenie. Amatérske umenie sa odlišuje od umeleckých aktivít diletantov, ktorí sa usilujú nekvalifikovane napodobňovať umenie profesionálov. Amatérmi boli do istej miery i ľudoví tvorcovia, interpreti v rôznych oblastiach umeleckých aktivít: výtvarnej (rezbári, maliari), slovesnej (rozprávači, veršovníci, písmaci), hudobnej a pohybovej. Popri hlavnom zamestnaní v poľnohospodárstve sa zaoberali umeleckými aktivitami zo záľuby, prípadne pre zárobok.

Sochy z cementu amatéra Františka Vašeka  vo dvore vlastného domu. Mojzesovo (okr. Nové Zámky). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto O. Danglová 1994
Sochy z cementu amatéra Františka Vašeka vo dvore vlastného domu. Mojzesovo (okr. Nové Zámky). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto O. Danglová 1994

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Jeřábek, R.: Výtvarná kultúra lidu. Miniterminologie. In: Umění a řemesla 1979, č. 2, s. 4-7.
Danglová, O.: Kreativita a kultúrny kontext. In Slovenský národopis 44, 1996 , č. 1 s. 45-62.

Preskočiť na obsah