mlyn

mlyn

mlyn 800 530 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mlyn

  1. budova s mlecím zariadením. Slúžila najmä na mletie obilia, obvykle v nej bolo aj obydlie mlynára. V stredoveku každé zariadenie na vodný pohon (mlyn pílny, valchovný, hámorný, papierenský);
  2. mechanické zariadenie na mletie. Základom mlyna na výrobu múky a iných produktov z obilia bol spodný pevný a vrchný otáčajúci sa mlecí kameň. Na ručný pohon bol jednoduchý žarnov. Tzv. suché mlyny mali zvierací, najčastejšie konský pohon cez súkolesie gepľa. Konské mlyny budovali od stredoveku na miestach so zlými vodnými pomermi. Zo 16.-17. storočia sú známe z hradov, opevnených miest (Spišský, Trenčiansky, Topoľčiansky hrad a i.). Zanikli koncom 19. storočia. Veterné mlyny boli na Slovensku zriedkavé. Rozšírili sa v polovici 19. storočia (na Záhorí Borský Mikuláš, Skalica, Holíč; v Zemplíne Leles – mlyny holandského typu) a v 20. storočí (tzv. malé veterné mlynky na Kysuciach). Na Slovensku boli najrozšírenejšie, najmä počas feudalizmu, vodné mlyny. Písomne je mlyn na vodný pohon prvý raz doložený v roku 1135 v obci Pavlová. V 13. storočí ich už bolo vyše 150. Vodný mlyn mal náhonovú sústavu, ktorú tvorili objekty na zachytávanie a prívod vody: hate, stavidlá a žľaby, privádzajúce vodu na vodné lopatkové koleso so spodným dopadom alebo cez vrchný náhon na vrchové alebo korcové koleso. Prevodová sústava prenáša cez ozubené kolesá pohyb k mlecím kameňom. Riečne lodné mlyny (tvorili ich dva člny, ktoré niesli mlynicu a hriadeľ vodného kolesa) sú doložené z 2. polovice 14. storočia napríklad na Dunaji pri Bratislave. Niektoré boli koncom 19. storočia prestavané na pobrežné kolové mlyny (na Malom Dunaji v Tomášikove, Jelke, Jahodnej). Budova mlynice stála na brehu rieky na drevených koloch. Od polovice 19. storočia boli mlyny modernizované zavádzaním vodných turbín s transmisiou, a najmä valcových mlecích stolíc (tzv. anglo-americké a valcové mlyny).

Vodný mlyn na Malom Dunaji v Jelke (okr. Galanta), 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.
Vodný mlyn na Malom Dunaji v Jelke (okr. Galanta), 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

AutorLadislav Mlynka

Literatúra

Hanušin, J.: Pojem a klasifikácia vodných mlynov na Slovensku. Slovenský národopis, roč. 18, 1970, č. 2, 177 - 222.
Mlynka, L.: Mlyny na Slovensku – typológia a historicko-etnografická charakteristika. In: Mlyny a mlynárske remeslo. Etnograf a múzeum X. Zostavila I. Danterová. Galanta 2006, 7 -20.
Sedlák, F.: Suché a veterné mlyny v minulosti na Slovensku. In: Vlastivedný časopis, roč. 15, 1966, č. 2, 49 - 57.

Preskočiť na obsah