kroj

kroj

kroj 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kroj

staršie pomenovanie tradičného odevu, pod ktorým sa myslel najmä odev dedinských obyvateľov, hlavne roľníkov, pastierov a drobných remeselníkov. V odbornej literatúre na Slovensku sa používalo v 19. a v prvej polovici 20. storočia. V 50. rokoch bolo pomenovanie, v súvise s preferovaním marxistickej metodológie, pre ktorú bol ľud ako nositeľ kultúry a pokroku kľúčovým pojmom, nahradené termínom ľudový odev.

AutorMojmír Benža

Literatúra

---