• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kroj

kroj

kroj 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kroj

staršie pomenovanie tradičného odevu, pod ktorým sa myslel najmä odev dedinských obyvateľov, hlavne roľníkov, pastierov a drobných remeselníkov. V odbornej literatúre na Slovensku sa používalo v 19. a v prvej polovici 20. storočia. V 50. rokoch bolo pomenovanie, v súvise s preferovaním marxistickej metodológie, pre ktorú bol ľud ako nositeľ kultúry a pokroku kľúčovým pojmom, nahradené termínom ľudový odev.

AutorMojmír Benža

Literatúra

---