• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zvonár

zvonár

zvonár 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zvonár

obecný funkcionár poverený zvonením v kostole alebo na zvonici. Zvonára vyberal miestny kňaz, príp. v spolupráci s predstaviteľmi obecnej samosprávy. Zvonilo sa zaužívaným spôsobom odlišne pri jednotlivých príležitostiach – pred začiatkom bohoslužieb, pri významných sviatkoch; zvonením sa oznamovalo úmrtie, pohreb, pohromy a iné nebezpečenstvá (požiar, búrka, vojna). K rozlíšeniu zvonenia sa používali rôzne zvony a frekvencia úderov, či miesto, z ktorého sa zvonilo (v kostole z chóru alebo z veže). Jeden z príjmov zvonára bol v odmeňovaní za zvonenie súvisiace s úmrtím zo strany pozostalých. Okrem toho dostával dôchodok v podobe jednorazovej naturálnej odmeny obyčajne v predvianočnom období. V malých obciach bývala funkcia zvonára často spojená s funkciami iných obecných sluhov (kostolník, hrobár a podobne) a bývala často dedičná. Obyvatelia obcí zo sociálne slabších vrstiev mali o funkciu zvonára záujem práve kvôli finančnej a naturálnej odmene.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Ordoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Stará Turá. Zostavil J. Michálek, Bratislava 1983, 139-151.
Ordoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: J. Michálek a kol.: Ľud hornádskej doliny (na území popradského okresu). Košice 1989, 199-232.
Šalingová, A.: Sociálna kultúra a spoločenský život. In: Volkovce. Zostavil L. Mlynka, Bratislava 2000, 134-145.
Škovierová, Z.: Obchôdzky obecných zamestnancov. In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 82, Etnografia 29, 1988, 218-224.