• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

jednoduchá rodina

jednoduchá rodina

jednoduchá rodina 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

jednoduchá rodina

(individuálna rodina)
všeobecný pojem pre rôzne formy spolužitia jednej manželskej dvojice so svojimi slobodnými, ekonomicky závislými deťmi alebo bez nich. Rozlišuje sa jednoduchá rodina jadrová (manželský pár s deťmi), alebo manželská (manželia do narodenia prvého dieťaťa alebo po sídelnom osamostatnení sa dospelých detí). Ešte v polovici 20. storočia boli jednoduché rodiny rozšírené prevažne v mestskom prostredí. Na vidieku predstavovali prechodný stav po rozdelení rodiny alebo formu rodiny dedinskej chudoby (bíreši, poľnohospodárski robotníci). V súčasnosti najmä manželský pár v dôchodkovom veku patrí k najfrekventovanejším formám jednoduchej rodiny tak v mestskom, ako aj vo vidieckom prostredí. Aj po sídelnom oddelení prebieha často intenzívna kooperácia medzi manželským párom rodičov a rodinami detí (rozptýlená rodina).

AutorPeter Salner

Pozri aj
Literatúra

Salner, P.: K problematike štruktúry súčasnej rodiny. (Poznatky z výskumu vybraných obcí v okrese Žilina.) In: Slovenský národopis, roč. 34, 1986, 463-478.