jarmočné piesne

jarmočné piesne

jarmočné piesne 733 1066 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

jarmočné piesne

svetské piesne, ktoré sa v podobe letákových tlačí s ilustrovanou titulnou stranou predávali na jarmokoch, trhoch a podomovým obchodom. Tento druh piesní je spolu s tlačou duchovných púťových piesní v Európe známy už od 17. storočia. Na Slovensku sa zachovalo najviac tlačí z 19. a začiatku 20. storočia. Jarmočné piesne vydávali viaceré tlačiarne na Slovensku, no najviac tlačiareň rodiny Škarniclovcov v Skalici a ich pokračovateľov Teslíkovcov. Piesne boli zväčša polofolklórnou tvorbou anonymných skladateľov, no zriedkavosťou neboli ani prevzaté upravené ľudové piesne. Dominuje tu ľúbostná tematika, ale známe sú aj piesne vojenské, satirické, o rôznych zamestnaniach a podobne. Charakteristickú skupinu tvoria spravodajské piesne s naturalistickými popismi prírodných katastrof, vojnových udalostí, vrážd a nešťastí. O obľube jarmočných piesní na Slovensku svedčia mnohé ich folklorizované zápisy vo vydaných aj archívnych zbierkach ľudových piesní z 19. a 20. storočia.

bez popisu
bez popisu

AutorĽubica Droppová

Literatúra

Benčíková, I.: Súčasný stav bádania a pramene k štúdiu jarmočnej piesne na Slovensku. In: Oral literature-Genres-Archives-Katalogues. Eds. H. Hlôšková – E. Krekovičová). Bratislava 1991.
Droppová, Ľ.: Slovenská ľudová pieseň – texty a kontexty. Bratislava 2000.
Špetko, J.: Dejiny Škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici (so súpisom jej tlačí). Martin 1957.

Preskočiť na obsah