• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hračka

hračka

hračka 761 1804 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hračka

predmet určený na hranie, podporujúci rozvoj pohybových, duševných a socializačných schopností dieťaťa. Hračky sa podľa spôsobu použitia delia na napodobivé (zmenšené repliky predmetov, ktoré používajú dospelí) a prostriedkové, ktoré podnecujú pohybové a rozumové aktivity (športové pomôcky, skladačky a iné). V ľudovom prostredí na Slovensku prevažovali napodobivé hračky, zobrazujúce ľudí (bábika), zvieratá, pracovné zvukové, hudobné nástroje, dopravné prostriedky, zbrane. Deti sa často hrali s predmetmi, ktoré poskytovala príroda a okolité prostredie (vetvičky, kamienky). Predmety zámerne vyrábané ako hračky sa vyrábali buď podomácky, jednoduchými postupmi s použitím ľahko spracovateľných materiálov, alebo remeselne ako vedľajší produkt v dielňach hrnčiarov, džbankárov, stolárov, tesárov, debnárov, košikárov. Strediská špecializovanej hračkárskej výroby sa na Slovensku sformovali až koncom 19. a najmä v 1. desaťročiach 20. storočia. Medzi najznámejšie vyrábajúce drevené hračky patrili Stará Turá a okolie, Kunešov, Kyjatice, kde sa pri výrobe hračiek nadviazalo na technologické a ozdobné princípy miestnej výroby súsekov. Od začiatku 20. storočia domácu a remeselnú produkcia hračiek začal postupne vytláčať nástup hračkárskeho priemyslu.

Drevená figúrka. Detská hračka. Orava, polovica 20. storočia. Prevzaté z Michalides, P. :Ľudové hračky na Slovensku. Klenotnica ľudovej kultúry. Bratislava 1972, s. 247
Drevená figúrka. Detská hračka. Orava, polovica 20. storočia. Prevzaté z Michalides, P. :Ľudové hračky na Slovensku. Klenotnica ľudovej kultúry. Bratislava 1972, s. 247

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Hercík, E.: Československé lidové hračky. Praha 1951.
Michalides, P.: Ľudové hračky na Slovensku. Klenotnica ľudovej kultúry. Bratislava 1972.
Pančuhová, E.: Drevené ľudové hračky. Martin 1988.