• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hole

hole

hole 562 540 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hole

trávnatá plocha využívaná na pasenie hospodárskych zvierat nad pásmom lesov a kosodreviny. Vyskytovali sa na hrebeňoch Nízkych a Západných Tatier, Veľkej a Malej Fatry. Hole a menej kvalitné pasienky (poľany) v odľahlých častiach chotára v pásme lesa slúžili na pasenie oviec, jaloviny, volov a koní, kvalitnejšie v blízkosti obce sa ponechávali na pasenie dojných kráv. Využívanie týchto pasienkových plôch na chov hospodárskych zvierat súvisel s valaskou kolonizáciou.

Cestou na horské lúky. Zborov nad Bystricou, okr. Čadca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto A. Pranda, 1975.
Cestou na horské lúky. Zborov nad Bystricou, okr. Čadca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto A. Pranda, 1975.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.