• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

figurálna rezba

figurálna rezba

figurálna rezba 800 1164 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

figurálna rezba

plastická rezba do dreva zameraná na zobrazenie postáv ľudí a zvierat. V ľudovom prostredí na Slovensku bolo vyjadrené buď samostatným artefaktom, ako boli drevené sošky, betlehemské figúry, figurálne úle a medovníkové formy, alebo plastickým dotvorením dreveného predmetu náznakom hlavy či postavy. Takto sa uplatňovalo na rukovätiach palíc a dymníkoch fajok, ukončujúcich hlaviciach stĺpov brán v okolí Košíc, na drevenom náradí, najmä obojručných stolcoch na opracovanie dreva. Figurálne rezbárstvo rozvinuli predovšetkým pastieri pri zdobení bačovského riadu, najmä úch črpákov, stredoslovenskí baníci pri výrobe sošiek tvoriacich súčasť betlehemov. K najautentickejším prejavom figurálneho rezbárstva na Slovensku patrili drevené sakrálne sošky čerpajúce z námetov kresťanského umenia, ktoré sa zhotovovali pre potreby pútnických miest.

Zobrazenie muzikantov z ucha črpáka. Stredné Slovensko, začiatok 20. storočia. SNM Historické múzeum v Bratislave. Foto R. Bunčák 1967
Zobrazenie muzikantov z ucha črpáka. Stredné Slovensko, začiatok 20. storočia. SNM Historické múzeum v Bratislave. Foto R. Bunčák 1967

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Kovačevičová, S., Schreiber, B.: Ľudové plastiky. Veda, Bratislava 1971.
Okáľová, E.: Ľudové drevené sošky. Banská Bystrica 1964.