• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

fašiangové jedlá

fašiangové jedlá

fašiangové jedlá 693 792 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

fašiangové jedlá

charakteristické jedlá obdobia fašiangov. Na väčšine územia Slovenska bolo zvykom, že mládenci oblečení v maskách chodili v poslednú fašiangovú nedeľu po domoch na obchôdzku. Za odmenu dostávali rôzne potraviny a peniaze. Slaninu a klobásy si zvykli napichávať na ražeň, pečivo, koláče, vajíčka a peniaze si ukladali do košov. Po obchôdzke si mládež vystrojila v krčme alebo v niektorom dome hostinu. Z vajec a slaniny si robili praženicu, niekde slaninu vytopili a na tuku vyprážali pečivo. Za peniaze zvyčajne nakúpili alkoholické nápoje a vyplatili muzikantov. Pre fašiangy sú typické rôzne druhy vyprážaného pečiva – šišky, pampúšky, fánky, krapne, herouke a pod. Podľa ľudovej viery konzumácia vaječných jedál a vyprážaného pečiva mala zabezpečiť rodine a hospodárstvu želanú prosperitu, ktorej základ a predpoklady sa vytvárali na začiatku jari. Charakter fašiangových jedál má korene v tradičnom rytme roľníckych prác, ktorých v tomto období bolo menej, takže bol dostatok času i potravín na rôzne zvyky, zábavy a hostiny. Na charakter fašiangových jedál vplývali aj stredoveké cirkevné nariadenia, zakazujúce v 40-dňovom pôste, ktorý po nich nasledoval, konzumáciu mäsa, masti, vajec, mlieka, syra. Konzumácia tradičných fašiangových jedál pretrváva v dedinskom i mestskom prostredí aj v súčasnosti.

Napichávanie slaniny na ražeň fašiangovníkom. Zborov nad Bystricou (okr.Čadca), 1981. Prevzaté z Stoličná, R. a ďalší autori: Slovensko – Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, 2000, 201. Foto: T. Szabó
Napichávanie slaniny na ražeň fašiangovníkom. Zborov nad Bystricou (okr.Čadca), 1981. Prevzaté z Stoličná, R. a ďalší autori: Slovensko – Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, 2000, 201. Foto: T. Szabó

AutorRastislava Stoličná

Pozri aj
Literatúra

Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.