• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

farba

farba

farba 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

farba

1. farbivo;
2. asociatívne-emotívny jav, ktorého symbolika vychádza zo vzťahu k svetlu. Ľudovému prostrediu sa vo všeobecnosti pripisuje obľuba farieb. Na Slovensku sa od konca 19. a v 20. storočí prejavila najmä v ľudovej tradičnej maľbe vnútorných a vonkajších stien domu, nábytku (maľba na skle, dreve, keramike), ale najmä v ľudovom odeve v súvise s možnosťou nákupu továrensky vyrábaných farieb, látok a priadze. V skladbe odevu a vo výšivke jednofarebné alebo jednoduché farebné zostavy vtedy vystriedala viacfarebnosť. Zároveň sa formovali regionálne návyky na určitý druh chromatiky, spočívajúce v dominantnom postavení niektorých farieb (napríklad v piešťanskej výšivke žltá), v spôsobe skladania farebných sústav (napríklad v Košeckom Rovnom poznali štyri: na bielo, miešano, čierno, červeno), v negácii určitých farieb (takmer vylúčenie žltej z výšivky v okolí Krupiny). V ľudovom odeve na Slovensku sa farbami vyjadrovala opozícia mladosti, sviatočnosti (veselé žiarivé farby, pestrofarebnosť) a staroby, každodennosti, smútku (monochromatickosť, jednoduché farebné zostavy), liturgická symbolika (uprednostňovanie bielej na Ducha, Božie telo, Vianoce; červenej na Turíce; čiernej alebo studených farieb na advent, pôst; bielo-modrej na mariánske sviatky).

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Danglová, O.: Estetika farby v západoslovenskej výšivke. In Umění a řemesla 1981, s. 32-35.