• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

duchovné príbuzenstvo

duchovné príbuzenstvo

duchovné príbuzenstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

duchovné príbuzenstvo

príbuzenstvo založené na základe cirkevného práva. Pôvodne patrilo k manželským prekážkam. Vzniká krstom a birmovkou medzi krsteným, jeho rodičmi a krstnými rodičmi, resp. medzi birmovaným, jeho rodičmi a birmovnými rodičmi. Cirkevný sobáš zakladá duchovné príbuzenstvo medzi príbuznými manželov (švagrovstvo). Postupný zánik duchovného príbuzenstva ako manželskej prekážky ovplyvnilo zavedenie uhorského štátneho manželského a rodinného práva v roku 1894, z ktorého vyplývala povinnosť najprv uzavrieť civilný sobáš a po ňom príp. aj cirkevný. Duchovné príbuzenstvo pretrváva v obyčajovom živote ako mimoriadne vážený príbuzenský vzťah aj v súčasnosti. Jeho tradícia je na vidieku veľmi silná, súvisí s prestížou kmotrovstva od krstu (birmovky) a prechádza aj do občianskych obradov.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 109-127.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy medzi rodinami. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1977, 131-147.