• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

druh, družka

druh, družka

druh, družka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

druh, družka

partneri opačného pohlavia, ktorí dlhodobo žijú v spoločnej domácnosti bez legalizácie vzájomného vzťahu sobášom. Takéto spolužitie bolo známe a spoločensky akceptované aj v minulosti (konkubinát) ako riešenie (neraz jediné) pre osoby, ktoré nemôžu alebo nechcú zrušiť platné manželstvo s iným partnerom. V tradičnom prostredí takéto vzťahy vznikali pri dlhodobej neprítomnosti mužov (odchádzanie za prácou). V súčasnosti je spolužitie bez uzavretia manželstva bežné najmä v mestskom prostredí, ale stále častejšie i na vidieku aj v prípadoch, keď sú obaja partneri slobodní či vdovci (manželstvo na skúšku, dôsledok platných daňových či dôchodkových predpisov).

AutorPeter Salner

Pozri aj
Literatúra

Salner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, roč. 1984, č. 3, 82-86.