manželstvo

manželstvo

manželstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

manželstvo

spoločenská a právna inštitúcia založená v minulosti výlučne na oficiálne (štátnymi alebo cirkevnými orgánmi) legalizovanom spolužití osôb opačného pohlavia. Hlavnou úlohou manželského spolužitia je založenie rodiny a s tým spojené splodenie a opatera potomstva. Historicky sú známe dve základné formy manželstva – polygamia (bežná v Starom zákone) a monogamia, ktorá je od rozšírenia kresťanstva dodnes jedinou legitímnou formou manželstva na Slovensku. V dedinskom aj mestskom prostredí sa občas objavujú mimomanželské sexuálne vzťahy (nevera). Pri výbere manželského partnera sa v minulosti niekedy presadzovali majetkové a pracovné záujmy rodín, takže dochádzalo k vynúteným či nerovným manželstvám. Známe boli tiež manželstvá vdovcov so slobodnými súrodencami zosnulých manželských partnerov (levirát – vdova sa vydala za brata zosnulého manžela, sororát – vdovec sa oženil so sestrou zomrelej manželky). V súčasnosti v niektorých štátoch oficiálne legalizovali spolužitie osôb rovnakého pohlavia.

AutorPeter Salner

Pozri aj
Literatúra

Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.

Preskočiť na obsah