• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

drevorubač

drevorubač

drevorubač 800 561 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

drevorubač

(drevotár, drvotár, rubár)
lesný robotník, pracujúci zväčša sezónne pri ťažbe dreva. Do 18. storočia, v ktorom sa začala používať ručná píla, drevorubači pracovali vo dvojiciach. Potom tvorili pracovné skupiny, ktoré boli zložené prevažne z rodinne alebo susedsky spriaznených mužov. Skupinu viedol a zmluvy medzi drevorubačmi a majiteľmi lesov sprostredkúval predák (faktor). Drevorubači sa buď vracali denne domov (ak bolo šlog – miesto, na ktorom práve pracovali – blízko ich bydliska), alebo chodili na týždňovky, prípadne na celú sezónu do lesov. Dlhodobý pobyt mužov mimo bydliska a hospodárstva vplýval na spôsob života jednotlivých rodín i celej obce: o hospodárstvo sa starali a deti vychovávali ženy a starí členovia rodiny. Drevorubači pracovali od východu do západu slnka a mali len prestávky na jedenie. Na bývanie im v lesoch slúžili sezónne obydlia z dreva (krám). V čase oddychu ručne zhotovovali úžitkové predmety z dreva.

Spilovanie stromu. Prevzaté z Apáthy, Š: Drevorubačstvo a spôsob spracovania dreva. In: Horehronie I. Ľudové zamestnania. Bratislava 1968, 270
Spilovanie stromu. Prevzaté z Apáthy, Š: Drevorubačstvo a spôsob spracovania dreva. In: Horehronie I. Ľudové zamestnania. Bratislava 1968, 270

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Apáthy,Š.: Drevárstvo v okolí Bardejova. In: Sedlák, I. a kol.: 60 rokov Šarišského múzea v Bardejove. Bardejov 1967, 245-333.
Apáthy, Š.: Drevorubačstvo a spôsoby spracovania dreva. In : I. Kultúra a spôsob života ľudu. Ľudové zamestnania. Bratislava 1969, 276-349.