drevené kostoly

drevené kostoly

drevené kostoly 800 1029 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

drevené kostoly

drevená sakrálna stavba k bohoslužobným účelom. Na Slovensku v závislosti od geografických, konfesionálnych, historických a ďalších činiteľov sú zastúpené štyri základné typy drevených kostolov.
Najstarší z nich reprezentujú rímskokatolícke kostoly z Tvrdošína (polovica 15.storočia), Zábreže (koniec 15.storočia), Hervartova (1493-1496), ktorých stavitelia pretlmočili do dreva princípy doznievajúcej gotiky.
Mladším stavebným typom sú evanjelické artikulárne chrámy, ktoré v intenciách záverov šopronského snemu (1681) smeli byť postavené iba z dreva, bez kamenných základov, bez veže a zvonov a bez použitia železných klincov. Na tomto type drevených kostolov je pozoruhodná nielen ich architektonická a konštrukčná stránka, ale aj ideové princípy priestorovej a bohoslužobnej koncepcie chrámov, ktoré boli postavené v Istebnom (1686), Leštinách (1688), Kežmarku (1717), Hronseku (1725) a Paludzi/Svätom Kríži (1773-74). Oproti stredovekým a gotickým riešeniam s loďou a kňazišťom, artikulárne drevené kostoly mali pôdorys v tvare gréckeho rovnoramenného kríža. Kapacitu kostola zväčšovali empory po celom obvode vnútorného priestoru. Centrom a dominantou týchto protestantských kostolov bola kazateľnica uprostred chrámu, aby kazateľa bolo zovšadiaľ vidieť a počuť.
Tretiu skupinu drevených kostolov na Slovensku predstavujú pravoslávne a gréckokatolícke cerkvi, zastúpené predovšetkým v lokalitách s rusínskym obyvateľstvom. Najstaršie sú v Bodružali (1658), Topli (1700), Tročanoch (1739), Ladomírovej (1740), ostatné pochádzajú z konca 18. a začiatku 19. storočia. Najvýznamnejšími znakmi drevených kostolov východného obradu je ich trojdielnosť s osobitnými priestormi pre mužov, pre ženy a pre kňaza. Taktiež aj trojvežovosť so stupňovite gradovanými vežičkami smerom k hlavnému vchodu. S tradíciou východného kresťanstva spája tieto kostoly aj súbor obrazov so sakrálnou tematikou – ikony, zakomponovaných do ikonostasu s cárskymi vrátami.
Do štvrtej skupiny drevených kostolov patria židovské synagógy a modlitebne, známe hlavne z Oravy a východného Slovenska. Charakterizovala ich jednoduchá dispozícia s centrálnym halovým riešením a s emporou. Staviteľmi drevených synagóg boli židovskí chasidi z Haliče.

Rímskokatolícky kostol. Tvrdošín (okr. Tvrdošín), polovica 20. storočia. Archív pozitívov  Ústavu etnológie SAV. Súkromný archív pozitívov  J. Botíka.  Foto E.Lazišťan.
Rímskokatolícky kostol. Tvrdošín (okr. Tvrdošín), polovica 20. storočia. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Súkromný archív pozitívov J. Botíka. Foto E.Lazišťan.

AutorJán Botík

Pozri aj
Literatúra

Langer, J. – Kuča, K.: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Praha 2009.
Sopoliga, M.: Perly ľudovej architektúry. Prešov 1996.
Biathová, K. – Bunčák, R.: Drevený panteón. Bratislava 1976