deviatok

deviatok

deviatok 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

deviatok

(nona)
feudálna naturálna renta; daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku. Spočiatku sa vyberal v naturáliách spoločne s desiatkom, napríklad z obilia priamo na poli, neskôr prevládali v naturálnom, peňažnom alebo robotnom ekvivalente, podľa dohody medzi zemepánom a poddanými. Od 15. storočia sa vyberal najmä vo forme peňažnej renty. Urbár Márie Terézie nanovo presadzoval naturálne platenie, aby sa zabezpečila peňažná kontribučná solventnosť poddaných. Roku 1848 so zrušením poddanstva deviatok zanikol.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.
Markov, J.: Žakarovce v minulosti. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 593-645.