• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

desiatok

desiatok

desiatok 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

desiatok

(decima, dežma)
cirkevná daň vo feudalizme vo výške 1/10 poľnohospodárskej produkcie, platená predovšetkým z obilia a vína, baranov, kozliat a včiel. Odvádzali ho s výnimkou šľachty a inovercov všetci mešťania a sedliaci, želiari a sluhovia platili peňažný, takzvaný kresťanský dar. V Uhorsku zaviedol desiatok už Štefan I. (1. tretina 11. storočia). Patril diecéznym biskupom, ktorí ho mohli ako privilégium prepúšťať kapitulám, kláštorom i farárom. Spočiatku sa desiatok vyberal na mieste in natura (z toho i názov farár vrchného snopu v obilnom kríži), neskôr sa ho cirkev usilovala získavať v peniazoch. Desiatok vyberal farár s laickými funkcionármi cirkevnej obce. Z vybraného desiatku mu zostávala 1/16, archidiakonovi sa odvádzala 1/4, zvyšok patril biskupovi. Po zrušení poddanstva 1848 zanikol, miestami pretrval do začiatku 20. storočia ako plat v naturáliách pre farára a učiteľa na cirkevných školách.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Bratislava 1963.