• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

desiatok

desiatok

desiatok 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

desiatok

(decima, dežma)
cirkevná daň vo feudalizme vo výške 1/10 poľnohospodárskej produkcie, platená predovšetkým z obilia a vína, baranov, kozliat a včiel. Odvádzali ho s výnimkou šľachty a inovercov všetci mešťania a sedliaci, želiari a sluhovia platili peňažný, takzvaný kresťanský dar. V Uhorsku zaviedol desiatok už Štefan I. (1. tretina 11. storočia). Patril diecéznym biskupom, ktorí ho mohli ako privilégium prepúšťať kapitulám, kláštorom i farárom. Spočiatku sa desiatok vyberal na mieste in natura (z toho i názov farár vrchného snopu v obilnom kríži), neskôr sa ho cirkev usilovala získavať v peniazoch. Desiatok vyberal farár s laickými funkcionármi cirkevnej obce. Z vybraného desiatku mu zostávala 1/16, archidiakonovi sa odvádzala 1/4, zvyšok patril biskupovi. Po zrušení poddanstva 1848 zanikol, miestami pretrval do začiatku 20. storočia ako plat v naturáliách pre farára a učiteľa na cirkevných školách.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Bratislava 1963.