• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dever

dever

dever 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dever

(divir)
príbuzenský termín pre mužovho brata, švagra. Zanikajúci príbuzenský názov. Známy aj v iných slovanských jazykoch. S názvami zolva, nevesta, vyjadroval diferencované postavenie príslušníkov strednej generácie vo veľkorodine. Spolu s termínom zolva sa v 19. a začiatkom 20. storočia vyskytoval v regióne Oravy a Kysúc, na hornom Považí a hornom Ponitrí. Názvy boli rozšírené aj u rusínskeho obyvateľstva na východnom Slovensku.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K. :Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1977, 32-49.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.