dever

dever

dever 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dever

(divir)
príbuzenský termín pre mužovho brata, švagra. Zanikajúci príbuzenský názov. Známy aj v iných slovanských jazykoch. S názvami zolva, nevesta, vyjadroval diferencované postavenie príslušníkov strednej generácie vo veľkorodine. Spolu s termínom zolva sa v 19. a začiatkom 20. storočia vyskytoval v regióne Oravy a Kysúc, na hornom Považí a hornom Ponitrí. Názvy boli rozšírené aj u rusínskeho obyvateľstva na východnom Slovensku.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K. :Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1977, 32-49.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.