detský účes

detský účes

detský účes 800 999 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

detský účes

spôsob úpravy vlasov detí. Účes chlapcov a dievčat bol odlišný. V minulosti začali chlapcom strihať vlasy, až keď zavŕšili rok (niekde 3 roky). Súviselo to s poverou, že dieťa, ktorému ostrihajú vlasy skôr, bude hlúpe, choré. Chlapcom strihali vlasy doma, poväčšine naokrúhlo alebo dohola, dlhšie vlasy boli zriedkavejšie. Dievčatám sa vlasy nestrihali, ich účes sa prispôsoboval postupnému dorastaniu vlasov a bol prechodom k účesu dievok. Vlasy predelili naprostriedku pútcom, krátke vlasy nad sluchami po oboch stranách postupným priberaním zapletali do dvoch vrkôčikov, niekedy s pridaním tkanice alebo iba zakrúcali. Pri inom spôsobe vlasy na zátylku len zviazali, alebo ak boli dostatočne dlhé, zaplietli do dvoch vrkočov, ktoré okrútili okolo hlavy a upevnili tkanicou. Školopovinné dievčatá mali 3 až 5 pramenné vrkoče zaviazané tkanicou alebo stuhou a spustené na chrbát. Po vychodení školy si dievčatá upravovali vlasy už ako dospelé dievky. Začiatkom 20. storočia detské účesy spolu s tradičným detským odevom postupne zanikali.

Detský účes, Dolné Orešany, okr. Trnava, 1956. Foto: Jarmila Pátková, Archív Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Detský účes, Dolné Orešany, okr. Trnava, 1956. Foto: Jarmila Pátková, Archív Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorViera Nosáľová

Literatúra

---