• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chudobinská povinnosť obce

chudobinská povinnosť obce

chudobinská povinnosť obce 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chudobinská povinnosť obce

povinnosť predstavenstva obce zabezpečiť zaopatrenie chudobným a iným osobám odkázaným na cudziu pomoc. Spočívala v poskytnutí miesta na spanie, jedla, odevu, obuvi, lekárske ošetrenia, opatery v chorobe či nevládnosti, v poskytnutí kresťanských sviatostí a v zabezpečení pochovania. V habsburskej monarchii bola chudobinská povinnosť nariadená zákonom v roku 1862. Obyčajne sa spájala s povolením žobrať a domovským právom. Chudobinské pokladnice obcí a kostolov bývali dotované bohatými jednotlivcami, testamentárnymi odkazmi, príjmami z peňažných trestov, zbierkami pri rozličných obradoch (napr. sobášna ofera). Chudobným, avšak práceschopným osobám poskytovali predstavenstvá obcí zamestnanie (obecní sluhovia, pastieri, tehliari), zriaďovali im v mestách, obciach obecné domy (pastiereň, špitál ap.). Chudobné obce im dávali stravu a nocľah po jednotlivých domoch zaradom ešte začiatkom 20. storočia.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Pisca, L.: Sociálna politika. In: Slovensko. Ľud – I. časť. P. Plesník a kolektív. Bratislava 1974, 680-713.
Rosenauer, O.: Obecné zriadenie platné na Slovensku na základe Uhorského zákona č. XXII. z r. 1886, doplnené zákonmi československými a príslušnou judikatúrou. Bratislava 1924.