• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chovanec, chovanica

chovanec, chovanica

chovanec, chovanica 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chovanec, chovanica

(chovaňkyna, chovanka)
cudzie osvojené dieťa. Bývali to zväčša deti z príbuzenstva, niekedy siroty či polosiroty, ktoré do svojej domácnosti prijali manželia ak nemohli mať svoje deti a neuspokojili sa s bezdetnosťou. Rodičia či aspoň jeden rodič dieťaťa mohli stále žiť, no z rôznych dôvodov (pre chorobu, hospodársku situáciu) sa o dieťa nemohli starať. Vzťah medzi pestúnom a chovancom, chovanicou sa podobal na rodičovský vzťah k deťom. Právo ho však špeciálne neupravovalo a dohoda medzi rodičmi a opatrovateľmi dieťaťa bola len ústna. Nejednalo sa o adopciu (osvojenie), hoci jednotlivé rodičovské práva mohli byť súdne určené i pestúnom. Chovanci a chovanice predstavovali pre rodinné hospodárstvo pestúnov nezriedka lacnú pracovnú silu. Počas trvania prvej ČSR existovalo niekoľko typov pestúnskej starostlivosti. Všetky typy okrem príbuzenskej boli zrušené v roku 1950. V súčasnosti sa zákon zaoberá len právami a povinnosťami v rámci opatrovníctva určeného súdom či orgánmi štátnej správy a osvojením.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva. Bratislava 1947.
Ordoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Stará Turá. Zostavil J. Michálek, Bratislava 1983, 139-151.
Ušak, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Liptovská Teplička. Zostavil J. Michálek. Košice 1973, 85-95.