• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chliev

chliev

chliev 699 408 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chliev

hospodárska stavba určená pre chov ošípaných. Stavali sa murované, drevené, prípadne kombináciou oboch spôsobov. Rôzne boli i pôdorysné riešenia – od jednopriestorových až po rozčlenené na viacero chlievcov. Pre prasnicu s cicajúcimi prasiatkami bol určený prasník, , odrastené prasce a kŕmnych bravov držali v krmníku . Pred chlievom býval pre prasnicu s prasiatkami výbeh (cárok, rajčuľa), do ktorého vypúšťali i dorastajúce ošípané pri kŕmení. V prípade dobrého počasia tam mohli ostať aj celý deň. Krmivo sa nalieval do válova, ktorý bol prístupný priamo z dvora. Vyskytovali sa aj dvojpodlažné chlievy, v ktorých horný priestor slúžil ako kurín, prípadne sem odkladali rôzne náradie. Chliev býval samostatnou stavbou. Umiestnený bol v zadnej časti dvora za maštaľou alebo oproti nej. Niekedy tvoril prístavbu k inej hospodárskej budove. Na malých hospodárstvách chliev obyčajne nemali a ošípané držali v maštali, kde bolo za dverami pre ne ohradené osobitné miesto (cárok, chlievik).

Chliev s ošípanou na salaši. Hruštín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.
Chliev s ošípanou na salaši. Hruštín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Kovačevičová, S. : Sídla a obydlie. In. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000, s.143-170.
Mjartan, J.: Staviteľstvo. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 897-946.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.