• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cedák

cedák

cedák 615 404 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cedák

1. náčinie na cedenie potravín. Boli hlinené, drevené, keramické, plechové, drôtené, porcelánové a od 2. polovice 20. storočia aj plastové. Hlinené cedáky sú na území Slovenska známe už od praveku a v domácnostiach tu pretrvali až do 20. storočia. Od 19. storočia sa začali vyrábať továrenské cedáky (nazývané sitká) zo smaltovaného a pozinkovaného plechu alebo hliníka. Hlinené cedáky mali spravidla tvar okrúhlej, rôzne hlbokej misy s jedným alebo dvoma ušami s hnedou alebo zelenou glazúrou a vypichnutými otvormi na dne. Tie niekedy tvorili aj dekoratívne obrazce. Niektoré cedáky mali tri nôžky. Vo vinohradníctve sa používal cedák (zajha) upletený z prútia alebo lubov. Postavil sa na dno kade s vylisovaným hroznom. Do jeho vnútra vtekal mušt, ktorý sa vyberal drevenými nádobani;
2. regionálne označenie hrnca, do ktorého sa cedilo mlieko (mliečnik).

Hlinený cedák, Rejdová, okr. Rožňava. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Bratislava 1995.
Hlinený cedák, Rejdová, okr. Rožňava. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Bratislava 1995.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Markuš, M.: Stravovanie. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 845-860.