• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cárok

cárok

cárok 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cárok

(curdík, chlievik, pelech)
1. doskami ohradené miesto v chlieve alebo maštali pre ovce alebo ošípané. Vyskytoval sa zväčša v hospodárskych stavbách chudobnejších roľníkov;
2. ohradený výbeh pred chlievom ( rajčuľa), do ktorého vypúšťali prasnicu s malými prascami a dorastajúce ošípané pri kŕmení.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 1. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 755-800.