butilka

butilka

butilka 800 1087 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

butilka

(butelka)
hrnčiarska alebo častejšie kameninová nádobka valcovitého, zriedkavejšie kónického tvaru s úzkym nízkym hrdlom a malým uškom, nasadeným na hornú časť korpusu, s obsahom zvyčajne 5-10 dcl. Na našom území sa objavila v 19. storočí v súvislosti so vznikom manufaktúr na kameninu. Používala sa na uskladňovanie pálenky, prípadne oleja a iných tekutín. Bola prevažne nezdobená, zriedkavo dekorovaná rytým alebo maľovaným geometrickým dekórom. Používanie butiliek pretrvalo až do začiatku 20. storočia.

Butilka v tvare knihy. Západné Slovensko,1854. SNM  Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský
Butilka v tvare knihy. Západné Slovensko,1854. SNM Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Vondruška,V.- Kopřivová,V.- Grulich,T.: Etnografický slovník 1. Domácí kuchynské nářadí, nádobí a náčiní. Národní museum, Praha 1967.