kamenina

kamenina

kamenina 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kamenina

druh keramiky s nepriepustným , bielym alebo farebným črepom. Vyrába sa z kameninových ílov zmiešaných s ďalšími hmotami (živec, kremeň, šamot a iné). Vypaľuje sa pri teplote 1200 – 1280° C s tenkou vrstvou soľnej, hlinitej, živcovej alebo olovnato-živcovej glazúry. Vynálezcom kameniny bol v 18. storočí anglický keramikár J. Wedgwood. Od konca 18. a začiatku 19. storočia sa kamenina začala vyrábať v manufaktúrach aj na našom území (Košice, Prešov, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Muráň, Rožňava, Banská Bystrica, Kremnica, Holíč, Stupava). Prvými pracovníkmi manufaktúr na výrobu kameniny boli odborníci z cudziny, ktorí so sebou priniesli nové módne tvary nádob a výzdobných motívov. Boli určené na spotrebu vyšších spoločenských vrstiev. V priebehu 19. storočia sa sortiment keramických výrobkov stále viac orientoval na vidiek, čo sa prejavilo v postupnej premene vzhľadu a dekóru kameninových výrobkov. Medzi posledné práce patrili taniere s ručne maľovanou, neskôr tlačenou florálnou výzdobou. Od 20. storočia sa kamenina uplatňuje v stavebníctve, elektrotechnike a chemickom priemysle.

AutorIrena Pišútová

Pozri aj
Literatúra

Dobrová, H. - Králiková, E.: Slovenská kamenina. Katalóg výstavy. Martin 1983.
Horváthová, M. - Poss, O.: Kremnická kamenina. Katalóg výstavy. Kremnica 1996.
Güntherová-Mayerová, A.: Slovenská keramika. Martin 1942.