britevník

britevník

britevník 800 367 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

britevník

predmet vyrezaný z dreva, slúžiaci na úschovu jednej lebo dvoch britiev na holenie. Zatváral sa pomocou vysúvacieho, odklápacieho alebo vyťahovacieho veka. Najčastejšie, najmä u starších typov pochádzajúcich z územia Slovenska z 18. storočia, mal hranolovitý tvar a zatváral sa vyťahovacím vekom. Vyskytovali sa aj britevníky s pozdĺžnymi koncami formovanými do poloblúkov a zložitejšími spôsobmi riešenia uzáveru. Britevníky zhotovovali najčastejšie pastieri, ale aj vidiecki samoukovia. Zdobili ich vruborezom a rezbou s motívom rozety, označovali vročením. Na strednom Slovensku ich dekorovali vypaľovaním kyselinou.

Britevník. Slovensko, 1840. Foto H. Bakaljarová
Britevník. Slovensko, 1840. Foto H. Bakaljarová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Komorovská, M.: Pastierske umenie. Tatran, Bratislava 1987.