• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rezba

rezba

rezba 800 479 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rezba

rozšírená ľudová ozdobná, predovšetkým rezbárska technika. Na rozdiel od rytia sa pri rezbe ornamentu výraznejšie rozrušuje povrch a odpadávajú kúsky dreva. Základnými nástrojmi pri rezbe sú nôž a dláto. S dlátom spočiatku pracovali najmä vyučení remeselníci. Používali sa rozličné druhy dlát. V ľudovom rezbárstve k najzákladnejším patrili dláta rovné, šikmé a žliabkovité (tvaru U a V). Diferencované ozdobné postupy sa rôznili podľa druhov použitých nástrojov: vruborez sa uskutočňoval nožom alebo s použitím šikmého dláta. Jemu podobný žliabkovitý vryp dlátom tvaru U. Oba sa radili v zárezoch jeden za druhým a tvorili rovné alebo oblúkovité linky. Prvý bol starší a viac charakteristický pre Slovensko, druhý bol rozšírenejší skôr v Čechách a na Morave. Žliabkovanie sa uskutočňovalo nožom, ktorým sa robili zárezy šikmo do povrchu z dvoch strán, alebo dlátom tvaru V, najmä však tvaru U, ktorým sa zhotovoval ornament, linky rôznej plasticity a reliéfna rezba. Pri ozdobovaní rezbou sa predmety upevňovali do strúhacieho stolca. Rezbou pomocou dláta sa vytvárali ozdobené rýhy aj na kováčskych výrobkoch a šperkoch. Ostrým predmetom na spôsob rezby sa rozrušoval povrch ešte vlhkého črepu aj na keramických výrobkoch.

Forma na maslo zdobená rezbou. Slovensko, 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: O. Vlková
Forma na maslo zdobená rezbou. Slovensko, 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: O. Vlková

AutorOľga Danglová

Literatúra

Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.