• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rezba

rezba

rezba 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rezba

rozšírená ľudová ozdobná, predovšetkým rezbárska technika. Na rozdiel od rytia sa pri rezbe ornamentu výraznejšie rozrušuje povrch a odpadávajú kúsky dreva. Základnými nástrojmi pri rezbe sú nôž a dláto. S dlátom spočiatku pracovali najmä vyučení remeselníci. Používali sa rozličné druhy dlát. V ľudovom rezbárstve k najzákladnejším patrili dláta rovné, šikmé a žliabkovité (tvaru U a V). Diferencované ozdobné postupy sa rôznili podľa druhov použitých nástrojov: vruborez sa uskutočňoval nožom alebo s použitím šikmého dláta. Jemu podobný žliabkovitý vryp dlátom tvaru U. Oba sa radili v zárezoch jeden za druhým a tvorili rovné alebo oblúkovité linky. Prvý bol starší a viac charakteristický pre Slovensko, druhý bol rozšírenejší skôr v Čechách a na Morave. Žliabkovanie sa uskutočňovalo nožom, ktorým sa robili zárezy šikmo do povrchu z dvoch strán, alebo dlátom tvaru V, najmä však tvaru U, ktorým sa zhotovoval ornament, linky rôznej plasticity a reliéfna rezba. Pri ozdobovaní rezbou sa predmety upevňovali do strúhacieho stolca. Rezbou pomocou dláta sa vytvárali ozdobené rýhy aj na kováčskych výrobkoch a šperkoch. Ostrým predmetom na spôsob rezby sa rozrušoval povrch ešte vlhkého črepu aj na keramických výrobkoch.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.