brány

brány

brány 800 499 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

brány

1. poľnohospodársky nástroj na rozbíjanie hrúd zeme po orbe, vytrhávanie koreňov burín, zahrnutie vysiateho obilia a semien krmovín. Poznala ich už agrárna kultúra rímskych provincií, ale Slovania ich do obdobia stredoveku neprevzali, pretože ich systém poľnohospodárskej výroby (divoká trávopoľná sústava) brány nepotreboval. So zavádzaním trojpoľného hospodárenia a pluhu v 12. a 13. storočí sa na území Slovenska objavovali ťažké rámové brány so železnými zubami ako nevyhnutné kultivačné náradie pôdy. V tejto podobe sa zachovali až do 50. rokov 20. storočia. Rám na brány si zhotovovali roľníci sami, železné zuby (brániky) dedinskí kováči. Rozdiely medzi bránami boli v ich tvare (štvorec, obdĺžnik, kosoštvorec) a vo veľkosti; okrem bežných 2–3 radových brán boli i veľké so 6–8 radmi zubov. V niektorých oblastiach Slovenska (Kysuce) sa ojedinele vyskytovali aj brány s drevenými zubami, ktoré sa používali pri ručnom spôsobe obrábania pôdy. Celoželezné brány továrenskej produkcie sa začali na Slovensku používať až po kolektivizácii poľnohospodárstva;
2. názov tradičného svadobného koláča rozšíreného na západnom Slovensku. Tvarom imitoval poľnohospodárske náradie, ktoré malo v zmysle ľudovej viery zabezpečiť novovznikajúcemu hospodárstvu dobré úrody.

Bránenie pôdy. Necpaly, okr. Martin. Foto J. Dérer. Archív negatívov SNM Martin.
Bránenie pôdy. Necpaly, okr. Martin. Foto J. Dérer. Archív negatívov SNM Martin.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.