bloková konštrukcia

bloková konštrukcia

bloková konštrukcia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bloková konštrukcia

stavebná konštrukcia, pri ktorej sa vykladaním alebo nabíjaním vytvára z hliny kompaktná stena. Na území Slovenska sa vyskytovala len v oblasti Podunajska. Ide o veľmi archaickú konštrukciu, ktorá sa ojedinele udržala až do 1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.

AutorMojmír Benža

Literatúra

Mjartan, J.: Novšie príspevky k výskumu juhoslovenského domu. In: Slovenský národopis, roč. 8, 1960, 400-430.
Kolektív: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava 1998.