• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

bloková konštrukcia

bloková konštrukcia

bloková konštrukcia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bloková konštrukcia

stavebná konštrukcia, pri ktorej sa vykladaním alebo nabíjaním vytvára z hliny kompaktná stena. Na území Slovenska sa vyskytovala len v oblasti Podunajska. Ide o veľmi archaickú konštrukciu, ktorá sa ojedinele udržala až do 1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.

AutorMojmír Benža

Literatúra

Mjartan, J.: Novšie príspevky k výskumu juhoslovenského domu. In: Slovenský národopis, roč. 8, 1960, 400-430.
Kolektív: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava 1998.