vykladaná stena

vykladaná stena

vykladaná stena 800 497 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vykladaná stena

stena, ktorá vzniká postupným nakladaním vrstiev premiesenej hliny bez debnenia. Hlina potrebná na stavbu sa nakopala buď priamo na stavenisku alebo v hliníku v chotári obce. Na stavenisku sa rozhrnula a poliala vodou. Súčasne sa do nej pridali plevy a nasekaná slama, ktoré mali po vyschnutí zabezpečiť väčšiu súdržnosť steny. Následne sa šliapaním ľuďmi alebo dobytkom dobre vymiesila. Vykladané steny nemali základy, hlina sa vidlami kládla priamo na očistený a vyrovnaný terén. Obvodové múry i priečky stavby o hrúbke 60-80 cm sa budovali naraz, v troch etapách po asi 80 cm vysokých vrstvách, ktoré sa nechali preschnúť. Do rohov a spojov stien sa na viazanie a spevnenie vkladalo raždie. Otvory na okná a dvere sa buď vynechali počas budovania, alebo sa vysekali dodatočne, po dokončení celej stavby. Hotové steny boli nerovné a strapaté, preto sa museli osekaním vyrovnať a omazať redšou hlinou. Až po dôkladnom vyschnutí celej stavby ju bolo možné zakryť strechou. Technika nabíjania stien sa vyskytovala len v Podunajskej oblasti. Ide o veľmi archaickú techniku, ktorá sa ojedinele udržala až do 1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.

Vykladaná stena, Dulovce, okr. Komárno, 1976. Foto: Ida Gaálová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Vykladaná stena, Dulovce, okr. Komárno, 1976. Foto: Ida Gaálová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorMojmír Benža

Literatúra

---