bezzemok

bezzemok

bezzemok 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bezzemok

člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Filová, B.: Spoločenský a rodinný život. In: Slovensko – Ľud II.časť. Bratislava 1975.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.