• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

almužna

almužna

almužna 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

almužna

malý dobročinný peňažný alebo naturálny dar. Prejav milosrdenstva voči bedárom, žobrákom, starcom, kalikám, ale aj pohorelcom, vytopencom a iným núdznym. Vďakou za almužnu bolo želanie dobra, sľub modlitby za darcu, jeho rodinu ap. Dávať almužnu bola ľudská a kresťanská cnosť. V stredoveku žili z almužny zbieranej medzi ľudom aj mnísi almužníckych rádov. Povinnosťou žobravých mníchov (almužníkov) bolo pri svojich obchôdzkach šíriť kresťanskú náuku a rozličné (napr. liečiteľské) vedomosti. V tradičných lokálnych spoločenstvách boli prejavy milosrdenstva súčasťou ľudovej morálky.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Dobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Martin 1880.