almužna

almužna

almužna 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

almužna

malý dobročinný peňažný alebo naturálny dar. Prejav milosrdenstva voči bedárom, žobrákom, starcom, kalikám, ale aj pohorelcom, vytopencom a iným núdznym. Vďakou za almužnu bolo želanie dobra, sľub modlitby za darcu, jeho rodinu ap. Dávať almužnu bola ľudská a kresťanská cnosť. V stredoveku žili z almužny zbieranej medzi ľudom aj mnísi almužníckych rádov. Povinnosťou žobravých mníchov (almužníkov) bolo pri svojich obchôdzkach šíriť kresťanskú náuku a rozličné (napr. liečiteľské) vedomosti. V tradičných lokálnych spoločenstvách boli prejavy milosrdenstva súčasťou ľudovej morálky.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Dobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Martin 1880.

Preskočiť na obsah