Odišiel prof. Štefan Nosáľ

Odišiel prof. Štefan Nosáľ

Odišiel prof. Štefan Nosáľ 1600 1346 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

S hlbokým smútkom sme zaregistrovali správu o odchode prof. Štefana Nosáľa.

Poznali sme ho ako jednu z najvýznamnejších osobností v oblasti práce s tradičnou ľudovou kultúrou, ale aj ako spolupracovníka, učiteľa a priateľa.

I keď svoj život zasvätil Lúčnici, spolupracoval aj s inými umeleckými telesami. Príležitostne sme sa stretávali aj v SĽUK-u. Či už na sľukárskych premiérach alebo pri iných podujatiach. So SĽUK-om však súvisel aj tvorivo. Keď v roku 1949 Juraj Kubánka, zakladateľ skupiny Odzemkári, ktorá bola neskôr jednou z dvoch častí vznikajúcej Lúčnice, odišiel do SĽUK-u, Štefan Nosáľ sa stal vedúcim tejto skupiny. Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, v spolupráci s hudobným skladateľom Tiborom Andrašovanom,  vytvoril pre SĽUK dve tanečné diela: Krštenie pod Poľanou a Na Radvanskom jarmoku.

Vážený pán profesor!

Pracovníci Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, celé vedenie SĽUK-u a všetci jeho členovia budú na Vás spomínať s obdivom a úctou.

Nech Vám je slovenská zem ľahká!

Pánovi profesorovi z úcty

Preskočiť na obsah