• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Odišiel prof. Štefan Nosáľ

Odišiel prof. Štefan Nosáľ

Odišiel prof. Štefan Nosáľ 1600 1346 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

S hlbokým smútkom sme zaregistrovali správu o odchode prof. Štefana Nosáľa.

Poznali sme ho ako jednu z najvýznamnejších osobností v oblasti práce s tradičnou ľudovou kultúrou, ale aj ako spolupracovníka, učiteľa a priateľa.

I keď svoj život zasvätil Lúčnici, spolupracoval aj s inými umeleckými telesami. Príležitostne sme sa stretávali aj v SĽUK-u. Či už na sľukárskych premiérach alebo pri iných podujatiach. So SĽUK-om však súvisel aj tvorivo. Keď v roku 1949 Juraj Kubánka, zakladateľ skupiny Odzemkári, ktorá bola neskôr jednou z dvoch častí vznikajúcej Lúčnice, odišiel do SĽUK-u, Štefan Nosáľ sa stal vedúcim tejto skupiny. Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, v spolupráci s hudobným skladateľom Tiborom Andrašovanom,  vytvoril pre SĽUK dve tanečné diela: Krštenie pod Poľanou a Na Radvanskom jarmoku.

Vážený pán profesor!

Pracovníci Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, celé vedenie SĽUK-u a všetci jeho členovia budú na Vás spomínať s obdivom a úctou.

Nech Vám je slovenská zem ľahká!

Pánovi profesorovi z úcty