Nová predsedníčka Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO

Nová predsedníčka Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO

Nová predsedníčka Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Naša kolegyňa Ľubica Voľanská bola zvolená za predsedníčku Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) pre cyklus zápisov v roku 2021. Úlohou Hodnotiaceho orgánu je vyjadriť odporúčania týkajúce sa nominácií do oboch zoznamov NKD UNESCO Dohovoru 2003, návrhov na začlenenie inšpiratívnych postupov v oblasti ochrany NKD do registra dobrej praxe ako aj žiadostí o medzinárodnú pomoc vo výške presahujúcej 100 000 USD. Hodnotiaci orgán dáva Medzivládnemu výboru odporúčania pomáhajúce dosiahnuť konsenzus v rozhodovaní o zápisoch. V tomto cykle sa bude Hodnotiaci orgán venovať 63 spisom z celého sveta.

Skladá sa z dvanástich členov menovaných Medzivládnym výborom: šiestich odborníkov kvalifikovaných v rôznych oblastiach nehmotného kultúrneho dedičstva, zástupcov štátov, ktoré ratifikovali Dohovor 2003 a nie sú členmi Medzivládneho výboru ako aj zástupcov šiestich akreditovaných mimovládnych organizácií. Zloženie Hodnotiaceho orgánu sa snaží brať do úvahy spravodlivé geografické zastúpenie jednotlivých krajín a zastúpenie rôznych oblastí nehmotného kultúrneho dedičstva.

Portrét pózujúcej usmiatej ženy.

Ľubica Voľanská/autor Matúš Lago/archív Ľubice Voľanskej

Preskočiť na obsah