Večer v Múzeu oravskej dediny

Večer v Múzeu oravskej dediny

Večer v Múzeu oravskej dediny 2560 740 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Program Večer v Múzeu oravskej dediny vznikol z podnetu rodiny Janoštínovcov zo Zuberca, ktorá v roku 1999 začala pre múzeum pripravovať aktivity s cieľom zatraktívniť a oživiť jeho expozíciu. Zámerom bolo návštevníkom múzea, v prostredí tvorenom tradičnou ľudovou architektúrou a za pomoci bohatého muzeálneho zbierkového fondu, predstaviť zaujímavou formou nielen bývanie, ale aj život a kultúru na Orave v minulosti. Na začiatku prehliadky expozície dostanú návštevníci zažaté lampáše, s ktorými absolvujú komentovanú prehliadku múzea pripomínajúcu atmosféru z čias, keď dediny ešte neboli elektrifikované. Počas prehliadky navštívia školu, kde sa učil P. O. Hviezdoslav, dom postavený z jedného stromu, šoltýske usadlosti (práve šoltýsom – dedičným richtárom, patrili v osadách zakladaných na nemeckom zákupnom práve najväčšie obydlia), 10-tonový mangeľ na modrotlač, drevený kostol a mnohé ďalšie zaujímavé časti expozície múzea. Sprievodca, odetý v ľudovom odeve, pri prechádzke dopĺňa odborný výklad hrou na heligónke a spevom žartovných piesní z Oravy, čo sa ponáša na večerné prechádzky mládencov po dedine. Hudobná produkcia na barokovom organe v kostole pripomína večernú bohoslužbu. Stretávanie sa dedinčanov pri spoločenských udalostiach, akými boli priadky, zábavy či svadby, evokuje druhá časť programu, kedy rodinný folklórny kolektív Janoštínovcov a ich hostia – členovia domácich folklórnych kolektívov a talentovaní jednotlivci v sprievode kapely – predvádzajú návštevníkom hudobno-spevný, tanečný, slovesný a herný repertoár regiónu (goralský tanec pri zlobcokoch, fragment Betlehemskej hry s vianočnými rekvizitami, hornooravskú gajdošskú hudbu, pastierske tance a i.). Počas prezentácie oravských tancov sú návštevníci zapájaní aj do nenáročných tanečných aktivít. Večer v Múzeu oravskej dediny neformálnym interaktívnym spôsobom predstavuje prvky materiálnej i duchovnej kultúry regiónu.
Predkladateľ
Múzeum oravskej dediny Zuberec
Rok zápisu
2019
Certifikát číslo
CTLK-ZNSO-2019/002
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministerky kultúry a predsedníčky odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah