Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni

Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni

Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni 1800 1202 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Prví predchodcovia tanečných domov sa na Slovensku začali sporadicky objavovať na niektorých folklórnych festivaloch koncom 90. rokov 20. storočia pod názvom školy tanca. Ich predobrazom bolo hnutie Tancház v Maďarsku. Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni predstavuje systematické vzdelávacie podujatie so špecifickou dramaturgiou organizované v Bratislave kontinuitne od roku 2002. Organizátormi a realizátormi aktivity sú členovia a členky občianskeho združenia Dragúni. Aj keď mimo Tanečného domu menovaného združenia jestvujú na Slovensku aj ďalšie podobné aktivity inšpirované hnutím Tancház (resp. tanečné školy), Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni komplexne prepájajúci odborné vzdelávanie, etnochoreologický a etnomuzikologický výskum, popularizáciu, zachovanie i rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva patrí spomedzi nich k odborne a organizačne najvyspelejším. Súčasný Tanečný dom, v porovnaní so spomenutými školami, okrem výučby tanca ponúka aj tanečnú zábavu, je teda zároveň akýmsi pokračovaním tradičných tanečných príležitostí určených pre širokú odbornú i laickú verejnosť zo Slovenska i zahraničia. Účastníci sú ako cieľová skupina zároveň recipienti programu. Výučbu v rámci Cyklu Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý sa koná jedenkrát mesačne a korešponduje so školským rokom, vedú profesionálni taneční pedagógovia, hudobný sprievod zabezpečujú ľudové hudby a muzikanti zaoberajúci sa štýlovou hrou z celého Slovenska. Tento cyklický projekt prispieva veľmi efektívne a užívateľsky priateľským spôsobom k sprostredkovaniu a propagovaniu tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, ako aj kultúry iných národov.
Video
Predkladateľ
DRAGÚNI
Rok zápisu
2018
Certifikát číslo
CTLK-ZNSO-2018/001
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedníčky odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah